Opleidingen
Aanvullende cursus vereisten voor specifieke vaarbevoegdheden:

Radarnavigator, medisch handelen aan boord en scheepsmanagement.

· Voor een nautische vaarbevoegdheid op wachtniveau (geldt niet voor gezellen):
een kopie van uw relevante GMDSS certificaat (of vaarbevoegdheid)

·Voor een bevoegdheid als stuurman, werktuigkundige en of maritiem officier met een
“tanker aantekening”: het relevante tankercertificaat + minimaal een half jaar ervaring op tankers in een functie van stuurman, werktuigkundige en/of maritiem officier.
Voor een verlenging van de tanker aantekening dient u minimaal een jaar vaartijd op het relevante type (olie, gas of chemicaliën) tankers aan te tonen in de laatste vijf jaar.

· Voor een bevoegdheid als gezel dient u een bewijs te overleggen dat u een erkende cursus Basic training heeft ondergaan. Een pre-sea certificaat wordt als gelijkwaardig beschouwd.

· Uiterlijk per 1 februari 2002 een erkend certificaat advanced firefighting voor de aanvraag van een vbb als kapitein, stuurman, werktuigkundige en/of maritiem officier.

· Uiterlijk per 1 februari 2002 een erkend certificaat radarnavigator voor de aanvraag van een vbb als kapitein (tenzij vallend onder de definitie van ‘reizen nabij de kust’) , eerste stuurman > 3000 GT en eerste maritiem officier > 3000 GT.
(Houders van het diploma S1 en zeevarenden die de bijscholingscursus 6000-9000 GT hebben gedaan hebben reeds een cursus radarnavigator gevolgd).

· Uiterlijk bij de inwerkingtreding van het besluit zeevaartbemanning (2000/2001) een certificaat Scheepsmanagement voor de aanvraag van een vbb als kapitein (tenzij vallend onder de definitie van ‘ reizen nabij de kust’), HWTK > 3000 KW, eerste stuurman > 3000GT en eerste maritiem officier > 3000 GT of 3000 KW.
Een bewijs van deelname aan de cursus Scheepvaartkunde wordt als gelijkwaardig beschouwd. Zeevarenden die voor de inwerkingtreding van genoemd Besluit reeds als kapitein of HWTK varen hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

De hier vermelde datum ( 1 februari 2002) is de toegestane overgangstermijn voor het invoeren van het gewijzigde STCW verdrag (STCW 95 amendementen). Indien u het certificaat “advanced fire fighting “, “radarnavigator” of “scheepsmanagement” nog niet overlegd bij de aanvraag van uw zal de verwijzing naar STCW 95 op het te verstrekken vbb worden doorgehaald. U moet na 1 februari 2002 echter wel aan kunnen tonen (bijvoorbeeld bij een port state control) dat u aan alle vereisten van STCW 95 voldoet.

Het wordt dan ook ten zeerste aanbevolen om nu reeds bij de aanvraag of verlenging van uw vaarbevoegdheid deze bewijzen te overleggen!!!!!


Home
Bedrijf
Even voorstellen
Opleidingen & Cursussen
Vacatures
Reageren
Gastenboek